Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler

Kahramanmaraş haber olarak sizler için bugün toplumsal değişme ve toplumsal değişmeyi etkileyen temel faktörleri kısaca paylaşacağız. Öncelikle “toplumsal değişme nedir?” isimli makalemize giderek toplumsal değişim hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Toplumsal değişmeye etki eden faktörlerin hepsi birbiriyle ilişki içindedir. Örneğin: nüfus yapısında gerçekleşen bir değişim, ekonomik yapıda da değişime neden olmaktadır.

Fiziki Çevre -» Fiziki çevre faktörü toplumsal değişim üzerinde doğrudan etkili değildir. Geçmişte deprem, sel yangın, çölleşme gibi doğal felaketlerde zaman zaman önemli değişimlere neden olmuşlardır. Kimi doğal felaketler anlık bir değişime neden olabilir.

Kültürel Faktörler -» Keşif, icat ve yayılma, kültürel değişimin önemli kaynaklarındandır. İcatlar yeni nesneler, kalıplar ve fikirler üretir. Yayılma ise ticaret, göç ve kitle iletişim araçları ile kültürün dünyaya yayılmasıdır. Kültürel faktörler insanların, inanç, tüketim ve yaşayış biçimlerini etkilemektedir. Örneğin; moda insanların tüketim alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirmektedir. Din, toplumsal değişimi etkileyen kültürel faktörlerden bir tanesi olarak görülebilir. Weber’in Protestan ahlakı ve kapitalizmin ortaya çıkışı arasındaki kurduğu ilişki, özellikle din ve toplumsal değişme alanında yapılan çalışmalarda etkili olmuştur.

Teknoloji Faktörü -» Teknolojik yenilikler toplumsal değişimlerde çok önemli role sahiptir. Uygarlık tarihinde ateşin, tekerleğin, pusulanın, matbaanın, buharlı makinenin, elektriğin, telgraf ve telefonun, bilgisayarın, internetin toplumsal yaşamı nasıl etkilediğini çok iyi biliyoruz. Teknolojini yenilikleri yalnızca ekonomik yapıyla sınırlı kalmamakta, bireyi de değiştirmektedir.

Demografik Faktör -» Hızlı nüfus artışı, yaşlılık oranının yükselmesi, göçlerden kaynaklı demografik hareketlilikler toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdir.

Toplumsal değişmenin özelliklerini de bu başlıkta açıklamış olduk. Sitemizi takip edip daha fazla bilgi alabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*