Toplumsal değişimle ilgili yaklaşımlar

Anthony Giddens ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlara bakarak toplumların sınıflandırmasını yapmıştır. Giddens’e göre modern dünyadaki toplumlar dört grup altında toplanmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse baştan sona şöyle bir sıralama yapabiliriz; birinci dünya toplumları, ikinci dünya toplumları, üçüncü dünya toplumları ve yeni sanayileşen ülkeler;

Birinci Dünya Toplumları: 18. yüzyıldan günümüze gelen politik topluluklar ve ulus-devletleridir. Batı toplumları, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda örnek verilebilir.

İkinci Dünya Toplumları: 1917 Rus Devrimi’nin ardından 1990 yıllarının başına kadar varlıklarını sürdüren toplumlardır. Birinci Dünya Toplumları’na benzer biçimde nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Sınıfsal eşitsizlikler mevcuttu. Bu toplumlar Sovyet Birliği ve Doğru Avrupa’dan oluşmaktaydı.

Üçüncü Dünya Toplumları (Gelişmekte olan toplumlar): 18. yüzyıldan günümüze kadar gelen ve genellikle de sömürgeleştirilmiş bölgelerde bulunan toplumlardır. Birinci dünya toplumlarının tersine, nüfus yoğunluğu kırsal alanlarda daha fazladır. Geleneksel yöntemlerin kullandığı tarımsal faaliyetleri kullanır. Örnek olarak: Çin, Afrika, Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri gösterilebilir.

Yeni Sanayileşen ülkeler: Üçüncü Dünya Toplumları iken sanayi üretimi ve serbest girişimle birlikte dönüşüm gerçekleştiren toplumlardır. Nüfusun büyük bir bölümü kentlerde yaşamaktadır. Sınıfsal eşitsizlikler vardır. Türkiye, Güney Kore, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Brezilya ve Meksika örnek olarak gösterilebilir.

Aydınlanma düşüncesi, aklın ve bilimin yol gösterici temel kavramlar olarak öne çıkması ile etkili olmuştur. Siyasal alanda bir devrim olan 1789 Fransız devrimi sonucunda Avrupa’da aristokrat ve ruhban sınıfının hâkimiyetine dayalı geleneksel toplum yerine, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adalet gibi evrensel değerlere dayanan yeni bir toplum modeli ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılda İngiltere de başlayan endüstri devrimi, üretim alanında ortaya çıkan yeni buluşlar sayesinde buhar gücüyle çalışan makineler kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler toplumda önemli değişimlere neden olmuştur.

Uykusuz Grafiker hakkında 25 makale
Kendi halinde takılan ve hoş beş yazılar yazan uykusuz adam.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*