Görsel Yok

Modernleşme okulu nedir?

28 Temmuz 2014 Uykusuz Grafiker 0

Modernleşme okulu 1960’larda toplumsal değişme literatürüne hakim olmuş bir yaklaşımdır. Evrimci yaklaşımın devamı olarak görülebilir. Amerikalı sosyolog Talcott Parsons’ın yapısal işlevselci yaklaşımından etkilenerek gelişmiştir.