Modernleşme okulu nedir?

Modernleşme okulu 1960’larda toplumsal değişme literatürüne hakim olmuş bir yaklaşımdır. Evrimci yaklaşımın devamı olarak görülebilir. Amerikalı sosyolog Talcott Parsons’ın yapısal işlevselci yaklaşımından etkilenerek gelişmiştir.

modernlesme“Gelişmeyi etkileyen faktörler nelerdir ?” ve “Gelenekselden moderne doğru olan toplumsal dönüşüm mekanizmaları ve koşulları nelerdir?” soruları üzerine odaklanırlar. Modern toplum yapısal olarak farklılaşmayı ve uzmanlaşmayı gerçekleştiren toplum olarak görülürken, geleneksel toplum, bulundukları coğrafi çevre içinde kısıtlanmış toplum olarak görülür.

Bu okula göre, Ekonomik alanda modernleşme; ekonoik aktivite ve işin uzmanlaşmasını, pazarın genişlemesini, kentleşme, esneklik ve hareketliliği ifade eder. Modernleşme; siyasal alanda geleneksel elit grupların gücünün zayıflaması ve demokrasinin, seçim ve parti aktivitelerinin, farklılaşmış bürokratik organizasyonların yayılmasıdır. Kültürel alanda modernleşme ise; eğitimin yaygınlaşması, laiklik, gelenksel olmayan ulusal ve ulus-üstü grup kimliklerinin gelişmesi anlamına gelir.

Parsons’un kalıplarını kullanan, Bert Hozelitz, modern toplumu evrensel değerlerin hakim olduğu, başarı ve performansın geleneksel kimliklerin önüne geçtiği, farklılaşma, uzmanlaşma ve işbölümü çerçevesinde rollerin belirginleştiği toplum olarak tanımlar.
Bir başka modernleşme okulu teorisyeni Walt Whitman Rostow, “ekonomik büyümenin aşamaları” isimli çalışmasında modern toplumların geçirdiği dönüşümü beş aşamada irdeler;

  • Geleneksel toplum: İlkel toplumlar.
  • Ekonomik kalkınmanın ön koşulları: 18. yüzyılda Batı Avrupa ve özellikle İngiltere de ortaya çıkmıştır. Bilimsel keşifle birlikte yeni üretim fonksiyonlarına başlandı.
  • Kalkış: Bu aşamayı gerçekleştiren ilk ülke İngiltere’dir. İngiltere de büyümeye karşı olan engellerin kalkmasında teknoloji büyük rol oynamıştır.
  • Olgunluk: Modern teknoloji tüm endüstriyel faaliyetlerde kullanılmaya başlandı.
  • Yaygın tüketim: Dayanıklı tüketim malzemeleri ve hizmet sektörü bulunmaktadır. ABD. 1. Dünya savaşı sonrası dönemde bu aşamaya gelebilen ilk ülkedir.

Rostow’a göre modernleşme, öncelikle Avrupa toplumlarında daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da gerçekleşmiştir.

Uykusuz Grafiker hakkında 25 makale
Kendi halinde takılan ve hoş beş yazılar yazan uykusuz adam.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*